728 x 90

پاسخ کشتار خامنه‌ای چیست؟

تظاهرات مردم زاهدان ۱۲خرداد با شعار بسیجی سپاهی داعش ما شمایی!

پاسدار آبنوش از فرماندهان جنگ استان البرز:۱۲ خرداد

آقایان مسئول و مدیران و کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی آیا جنگ تمام شده؟ والله جنگ ادامه داره!

کدام جنگ؟ چرا سلاح‌تان به سوی مردم است؟

اشرف بروجردی اولین معاون زن در وزارت کشور در دوران خاتمی - ۸خرداد

متأسفانه کسانی که تصمیم‌گیر هستند فکر می‌کنند چون این سلاحه توی دست‌شان هست پس می‌توانند هر جور دل شان خواست عمل بکنند چشم‌ها نابینا می‌شه، زده میشند کشته می‌شوند.

نصیری- ۱۵اردیبهشت

تورم فقر فلاکت سرکوب مردم کشتار کورکردن مردم دستگیری هزاران نفر دهها هزار نفر

آخوند اژه‌ای - ۱۰خرداد

مطمئن باشید این طیف از افراد باید به اشد مجازات برسند!

به‌راستی پاسخ این جنایات خامنه‌ای چیست؟

زاهدان

تظاهرات مردم با شعار می‌کشم می‌کشم

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/506972d5-e3b0-46f4-ac94-f0141d4e50a9"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات