728 x 90

پاسخ وزارت‌خارجه آمریکا به ادعای مبارزه رژیم با داعش: رژیم خود بزرگترین معلم داعش بود

سرکوب زنان توسط رژیم - سرکوب زنان و جوانان توسط داعش
سرکوب زنان توسط رژیم - سرکوب زنان و جوانان توسط داعش

وزارت‌خارجه آمریکا روز سه‌شنبه ۱۴مرداد در پاسخ به ادعای رژیم در مبارزه با داعش، در پیامی در حساب توئیتر فارسی این وزارت‌خانه نوشت:

«رژیم ادعا دارد که با داعش جنگیده است، در حالی که رژیم خود بزرگترین معلم داعش بود. گشت حسبه داعش، نمونه کاملی از برنامه وحشیانه رژیم به نام گشت ارشاد بود. ممکن است که داعش رنگ سیاه را به سبز ترجیح بدهد، اما این دو در عشق‌ورزی به استبداد با یکدیگر متحدند».