728 x 90

پاسخ مردم عراق به خامنه‌ای:‌ خودت و دم و دنبالچه‌هایت را از عراق جمع کن + فیلم

میدان تحریر بغداد -پیامی به خامنه‌ای - ۸ آبان۹۸
میدان تحریر بغداد -پیامی به خامنه‌ای - ۸ آبان۹۸

تلویزیون العربیه در مورد سخنان روز چهارشنبه خامنه‌ای در مورد قیامهای لبنان و عراق گفت:‌ این سخنان دیگر کسی را نمی‌فریبد.

دکتر احسان الشمری:‌ من معتقدم که این اظهارات خارج از چارچوب حاکمیت عراق و خارج از کادر خواسته‌هایی است که مردم عراق بیان کرده‌اند.

 

در همین حال ناظران می‌گویند صحبت‌های خامنه‌ای نگرانی‌های رژیم ایران را نشان می‌دهد خصوصاً که بعد از سلسله حوادث عراق و لبنان ایراد می‌شود که طی آن معترضان خشم خود را از دخالت تهران در امور داخلی کشورهایشان ابراز نمودند و بواسطه شعارهایشان یا به آتش کشیدن تصویر خود خامنه‌ای خواستار توقف این دخالت‌ها شدند.

یک تظاهر کننده عراقی:

«یک پیام به علی خامنه‌ای می‌دهم. پیامم این است که دم و دمبالچه‌هایت را از عراق جمع کن. دیگر این بازیهای شیعه و سنی را از ذهنت خارج کن و از عراق دست بردار ما مردمی متحد شده‌ایم. کرد، شیعه، سنی و هر مذهب دیگری که می‌خواهیم داشته باشیم، مهم این است که ما عراقی هستیم. ما وطنمان را می‌خواهیم. وابستگی نمی‌خواهیم.»