728 x 90

پاسخ تالنت بالا دبیرکل حزب سوسیالیست‌ آلبانی به دعاوی خامنه‌ای و حمایت از حضور مجاهدین

تالنت بالا   دبیر کل حزب سوسیالیست‌ آلبانی
تالنت بالا دبیر کل حزب سوسیالیست‌ آلبانی

تالنت بالا دبیرکل حزب سوسیالیست‌ آلبانی: برخلاف ادعای خامنه ای آلبانی یک کشور اروپایی با مردمی مهمان نواز و در مبارزه با همه شرارتهای تروریستی است.

 

تالنت بالا دبیرکل حزب سوسیالیست‌ آلبانی در واکنش به دعاوی خامنه ای علیه کشور آلبانی به‌خاطر حضور مجاهدین گفت: خامنه ای آلبانی را یک کشور کوچک و شرور اروپایی می‌نامد. نه! او اشتباه می‌کند! آلبانی یک کشور زیبای اروپایی با مردمی با سنت عالی مهمان‌نوازی و دارای جذبه‌های توریستی فراوان است.

دبیرکل حزب سوسیالیست‌ آلبانی اضافه کرد. ما مطمئناً یک متحد با افتخار آمریکا و اتحادیه اروپا، در مبارزه با همه شرارتهای تروریستی هستیم.

 

مطالب مرتبط: