728 x 90

پاره کردن بنرهای پاسدار جنایتکار قاسم سلیمانی توسط جوانان شورشی در ناصریه عراق

تظاهرات در ناصریه عراق - آرشیو
تظاهرات در ناصریه عراق - آرشیو

جوانان شورشی ناصریه یکشنبه ۲۱دی با لگدمال کردن و تخریب تصاویر منحوس پاسدار هلاک شده قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس شعار می‌دادند «اگر صد بار هم جان بدهیم دست از آرمانمان بر نمی‌داریم».