728 x 90

پارازیتهای اطلاعاتی رژیم تلاش می‌کنند آمد نیوز را چیزی جدای از رژیم جلوه بدهند

آمد نیوز رسانه رژیم
آمد نیوز رسانه رژیم

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت ایران اعلام کرد:

پارازیتهای اطلاعاتی رژیم از کانالها و طرق گوناگون با پخش خبرهای مجعول به کار افتاده‌اند تا آمدنیوز را چیزی جدای از رژیم جلوه دهند که گویا گرداننده آن در خدمت رژیم و مأمور همین رژیم نبوده است.

مأموریت اصلی آمدنیوز در جریان قیام دیماه ۹۶ و بعد از آن اعلام تجمع و تظاهرات پوشالی در نقاط معین شده در زیر دید دوربینهای امنیتی برای شناسایی و دستگیری نیروهای قیام بود و بسیاری از این طریق قربانی شدند.

این‌که رژیم پلید آخوندی و سپاه و اطلاعات آن مهره‌ها و عوامل خود را پس از پایان تاریخ مصرف لگدمال کنند یا به‌لحاظ سیاسی و اطلاعاتی بسوزانند و یا مانند سعید امامی او را بکشند چیز جدیدی نیست و نمونه‌های زیادی دارد.

 

سؤال اصلی و دم خروس در این ماجرا این است که چگونه فردی که بامداد شنبه به بغداد رسیده و ۳۶ساعت در اختیار مأموران عراقی بوده پس از تحویل به ایران در فاصله کمتر از ۲۴ساعت برای ابراز پشیمانی سر از تلویزیون رژیم درمی‌آورد؟ این سناریو از قبل برنامه‌ریزی شده است.

دستگاه امنیتی رژیم که در اسفند گذشته آمدنیوز را مصرف کرد، اکنون با نمایش و بازمصرف می‌خواهد از سایرین زهرچشم بگیرد. هدف از این شعبده، قدرت‌نمایی میان‌تهی و ارعاب بر ضد قیام است.

 

کسانی که به عمد تلاش می‌کنند آمدنیوز و گرداننده آنرا مخالف و ضدرژیم جلوه دهند، در خدمت همین رژیم هستند و مأموریت دارند نگذارند عملکرد این قبیل رسانه‌ها فاش و شناخته شود.

تلویزیون مزدور اجاره‌ای (نوریزاده) که با پول کشور دیگری اداره می‌شود از این قبیل رسانه‌هاست و در خدمت رژیم است. مزدور اجاره‌ای بعد از قیام ۸۸همدست پاسدار مدحی برای آلترناتیوسازی باسمه‌ای تحت‌نظر مأمور دیگری به‌نام جهانشاهی بود.

 

مطالب مرتبط:

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/84c51d55-e418-4e88-a225-9d0e3256c28f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات