728 x 90

فریاد مادر قهرمان ملی نوید افکاری: «مرگ بر ظلم» و ویدئوهای مردمی در حمایت از نوید شورشگر

نوید افکاری در چهلم شهادتش
نوید افکاری در چهلم شهادتش

فریاد مادر قهرمان ملی نوید افکاری در مراسم چهلم پسرش است

«مرگ بر ظلم»،

اول آبان ۱۳۹۹، روستای سنگر، استان فارس

روز جمعه دوم آبان؛ در فضای مجازی ویدیوهای زیادی در حمایت از پهلوان نوید افکاری در چهلم شهادتش گذاشته شده است .