728 x 90

وزیر امور خارجه آلمان سرکوب خشونت‌بار قیام مردم ایران را به‌شدت محکوم کرد

هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان
هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان

 

هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان، روز پنجشنبه ۲۱ آذر در پارلمان این کشور سرکوب خشونت‌بار قیام مردم ایران را به‌شدت محکوم کرد و گفت اگر چه ما حتی تعداد کشته‌شدگان را نمی‌دانیم، اما به‌نظر می‌رسد که در جریان سرکوب این اعتراضات صدها تن کشته شده‌اند.

وی افزود: از انسان‌هایی که از حقشان استفاده می‌کنند، دیدگاهشان را بیان می‌کنند یا در انظار عمومی تجمع می‌کنند، باید محافظت شود.

وزیر امور خارجه آلمان اضافه کرد: حقوق‌بشر از آنها محافظت می‌کند و هر کس این حق را نقض کند، نمی‌تواند مطمئن باشد که در صحنه بین‌المللی در این مورد سکوت می‌کنند.

هایکو ماس در مقابل این سؤال قرار می‌گیرد که جای تعجب است که شما تا همین امروز اصلاً این موقعیت را پیدا نکردید که این نقض شدید حقوق‌بشر را محکوم کنید.

وی گفت: شاید شما متوجه نشده باشید، ولی ما آنچه را در ایران رخ می‌دهد و به‌ویژه آنچه را مربوط به کشتگان بسیاری است که حتی تعدادشان را نمی‌دانیم، گرچه که می‌توان از اینجا حرکت کرد که باید چندصد نفر بوده باشند، محکوم کرده‌ایم.