728 x 90

وزیر ارتباطات رژیم: امروز تلگرام که در ایران فیلتر است و من نمی‌دانم چرا باید هنوز فیلتر باشد

فیلترینگ تلگرام
فیلترینگ تلگرام

آذری جهرمی وزیر ارتباطات رژیم روز پنجشنبه ۲۷آذر درباره فیلتر تلگرام گفت: «نمی‌دانم چرا تلگرام باید هنوز در کشور فیلتر باشد؟ اظهارنظر من درباره رفع فیلتر آن از ابتدا شفاف بود و البته هزینه‌های زیادی برای من داشت».

وی هم‌چنین افزود: «نظرم برای رفع فیلتر تلگرام، هزینه‌های زیادی برایم داشت! امروز تلگرام که در ایران فیلتر است و من نمی‌دانم چرا باید هنوز فیلتر باشد».

آذری جهرمی برای رفع مسئولیت فیلتر شدن تلگرام گفت: «برای مدتی از دسترس خارج شد اما همه شروع کردند به انتقاد از وزیر ارتباطات. اظهارنظر من درباره رفع فیلتر تلگرام از ابتدا شفاف بود و البته هزینه‌های زیادی برای من داشت. واقعیت این است که حیطه مسئولیت وزیر عمل به قانون است».

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/1e11d0b2-1212-4686-839f-9b19d0202681"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات