728 x 90

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن- باید برشورید و حق را از حلقوم آخوندهای ضدبشر بیرون کشید

فعالیت کانون‌‌های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون‌‌های شورشی در شهرهای میهن

کرج –کانون شورشی۸۸۰

‌مسعود رجوی: مجاهدین هر جا که باشند از سرنگونی دست برنمیدارند.

‌مریم رجوی: اگر ایستادگی کنید جهان با شما و در کنار شما خواهد ایستاد.

هشتپر (گیلان)

شیر همیشه بیدار رسیده وقت دیدار.

تهران

مسعود رجوی: مردم دلیر فریاد اعتراض و قیام را هر چه بالاتر ببرید - زنده باد رجوی زنده، باد دمکراسی

حق گرفتنی است باید برشورید- مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر خامنه‌ای

مسعود رجوی: ولایت فقیه و سپاه پاسداران ظلمت گرگ کاغذی هستند. مرگ بر سپاهی و بسیجی / باید برشورید و حق را از حلقوم آخوندهای ضدبشر بیرون کشید - مرگ بر آخوند

هشتپر (گیلان)

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

بوشهر

مرگ بر خامنه‌ای / درود بر رجوی مرگ بر خامنه‌ای.

مسعود رجوی: به راستی که از خون جوانان وطن لاله دمیده.