728 x 90

وحشت سرکرده یگانهای ویژه نیروی انتظامی از تکرار قیام

پاسدار حسن کرمی
پاسدار حسن کرمی

سرکرده یگانهای ویژه نیروی انتظامی که برای سرکردگان یگانهای ویژه رژیم در سراسر کشور سخنرانی می کرد، وحشت خود را از قیامهای مردمی نشان داد و گفت: بدخواهان این نظام با القاء اینکه ایران دچار مشکلات اقتصادی زیادی شده است، به دنبال ایجاد فاصله بین مردم و مسئولان هستند.

پاسدار حسن کرمی افزود: «کارکنان نیروهای مسلح به خصوص نیروی انتظامی و یگان‌های ویژه نباید تحت تاثیر القائات دشمنان به‌خصوص در فضای مجازی قرار بگیرند.

وی همچنین گفت: «در زمان بحران و ناآرامی ها، تعدادی با هدف از بین بردن نظم و امنیت دست به اقدامات مخرب و خشونت آمیز می زنند، فرماندهان باید قاطعانه در مقابل آنان بایستند». (خبرگزاری حکومتی فارس ۱مرداد)