728 x 90

وحشت رژیم از فضای مجازی

وحشت رژیم از فضای مجازی
وحشت رژیم از فضای مجازی

کیهان خامنه‌ای از دسترسی جوانان به‌اطلاعات و ارتباطات در فضای مجازی ابراز وحشت کرد و زیر عنوان «جنگ تحمیلی مجازی» نوشت: خمپاره‌ها و موشکهای این جنگ در وهله اول صدا و هشداری ندارند بلکه زمانی متوجه آنها می‌شویم که حجم تخریب انفجارشان را ببینیم.

در سال‌های اخیر با شکل‌گیری و گسترش فضای مجازی عرصه جنگ فرهنگی به درگیری تن‌به‌تن و رودررو کشیده شده است». (روزنامه کیهان رژیم ۳مهر)