728 x 90

سخنرانی خانم شیلا جکسون لی نماینده کنگره آمریکا در نمایشگاه قتل‌عام ۶۷

خانم شیلا جکسون لی نماینده کنگره آمریکا
خانم شیلا جکسون لی نماینده کنگره آمریکا

نمایشگاه در برابر کنگره آمریکا

واشنگتن – ۲۲مرداد ۱۴۰۱ - سالگرد قتل‌عام ۶۷به حکم دجال ضدبشر خمینی

اسناد نقش رئیسی در قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال۶۷ و کشتار ۱۵۰۰تن از قیام‌کنندگان آبان۹۸

فراخوان به محاکمه رئیسی جلاد ۲۱ تا ۲۴مرداد ۱۴۰۱

 

 

خانم شیلا جکسون لی نماینده کنگره آمریکا

اگر چه من در کمیته بودجه هستم و یک لایحه مهمی در دست بررسی داریم اما هیچ چیزی مهمتر از این نیست که بیایم در بین خواهران و برادرانم در این جا قرار بگیرم و گرامی بدارم خاطره ۳۰هزار زندانی سیاسی را که به‌وسیله‌این رژیم حاکم کنونی قتل‌عام شدند. هیچ چیزی مهمتر از این نیست که خاطره این مردان و زنان جوان را گرامی بداریم. کسانی که تنها جرمشان این بود که در مقابل وحشی‌گری و ناعدالتی و اختناق قیام کردند. هیچ چیزی مهمتر از این نیست که بگوییم که زندگی آنها برای من معنی داره. ما نمی‌توانیم این خشونت را دوباره تحمل کنیم ما یک رژیم دمکراتیک می‌خواهیم. ما می‌خواهیم که ده ماده‌ای خواهر مریم اجرا بشه. ما به گرامی‌داشت خاطره این عزیزان نشسته‌ایم. و می‌خواهیم قادر باشیم که به جلو حرکت کنیم. برای حقیقت و هم‌چنین برای پاسخگو کردن. اکنون ۲۵۷نفر از نمایندگان کنگره از قطعنامه ۱۱۸ حمایت کردند برای این‌که مطمئن باشیم که عدالت اجرا می‌شود و حالا با این مواجه هستیم که رئیسی که در این قتل‌عام شرکت داشته با آن روبه‌رو هستیم. و هنوز هم افرادی هستند که دارند رنج می‌کشند ما نمی‌توانیم به حقیقت پشت کنیم نمی‌توانیم اجازه بدهیم که رئیس‌جمهور فعلی رژیم ایران از حقیقت فرار بکند و اجازه نمی‌دهیم که این رژیم به یک قدرت اتمی تبدیل بشود و ما هرگز به این ارواح پاک بی‌احترامی نمی‌کنیم. ما خاطر آنها را گرامی می‌داریم. ما می‌دانیم که با چالش روبه‌رو خواهیم بود. چالش که بگذاریم رئیسی بیاید این جا و در حالی‌که حاکمیت مستقل آمریکا ادامه داشته باشد. خواهران و برادران من در کنار شما خواهم ایستاد و در این پایتخت خواهم جنگید برای به‌قدرت رساندن مردم ایران، برای قدرت رساندن انسانهای آزاده‌ای مثل خانم رجوی و ما نه تسلیم می‌شویم و نه عقب می‌کشیم و ما خواهیم ایستاد با پیروزی.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/acf661ae-02e6-47c0-8a0f-32ed15f6cd1d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات