728 x 90

وحشت رژیم از خطر رادیکالیسم قیام در عراق و لبنان

آخوند روحانی صبح ۲۳آبان وحشت نظام آخوندی از قیام آتشین مردم عراق و لبنان را روی دایره ریخت و گفت: «اگر مردم عراق به خیابان‌ها می‌آیند برای رفع مشکلات خود و هشدار به حاکمان خود و کمک به یکدیگر و آبادانی عراق اونها می‌خواهند موج‌سواری بکنند و این حرکت مردمی را تبدیل به شورش در عراق نمایند. مردم لبنان به خیابان‌ها می‌آیند کشوری که می‌خواهد موج‌سواری کند و این را تبدیل به جنگ داخلی در لبنان کند آمریکاست».

روزنامهٔ وابسته به سپاه تروریستی پاسداران هم با نگرانی نسبت به سرایت قیام مردم عراق و لبنان به ایران هشدار داد و گفت: «آنچه که در عراق رخ داده... یک رزمایش واقعی برای انتقال این تجربه به داخل ایران قبل از انتخابات یازدهمین دوره مجلس است».

روحانی هم‌چنین وحشت اصلی نظام از قیام و خیزش نسل جوان را بیان کرد و در حالی‌که از این خطر با عنوان «توطئه» نام می‌برد، گفت: «اگر آنها بتوانند نسل جوان ما را از آرمانهای به‌حق دور کنند و اگر بتوانند دشمن را دوست و دوست را دشمن معرفی کنند در این توطئه موفق شده‌اند».

آخوند مروی هم نتوانست وحشت نظام از قیام مردم را پوشیده نگه‌دارد و گفت: «امروز نسل جوان از ما ناامید شده است... مردم از فساد و اختلاس به‌تنگ آمده‌اند... اگر حرفی هم هست خصوصی به هم بگوییم نه این‌که کام مردم را تلخ کنیم».

روزنامهٔ حکومتی ابتکار هم نوشت: «جامعه ایران بیش از هر زمان دیگر به عبور از این مرداب... نیاز دارد؛ گفتمانی که جز ترویج رادیکالیسم خشونت‏بار برای جامعه چیزی به ارمغان نیآورده است».