728 x 90

وحشت رژیم ایران از پیامدهای تعلل در مذاکرات اتمی

رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی اتمی
رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی اتمی

با افزایش هشدارهای بین‌المللی درباره خطر برنامه اتمی رژیم و ضرورت مقابله با آن سرکردگان و رسانه‌های رژیم از پیامدهای این وضعیت ابرار وحشت می‌کنند.

روزنامهٔ حکومتی مردم‌سالاری ۱۲آبان نوشت: تعلل چه بسا در چرخه دیپلماسی به بن‌بستی زیان‌آور یا موضوعی لاینحل تبدیل شود... حال که بایدن به هر دلیل... نظام را به میز مذاکره دعوت می‌کند، باید بهره گرفت.

روزنامه حکومتی آفتاب‌یزد به تاریخ ۱۲آبان تحت عنوان «به «تصمیم بزرگ نزدیک می‌شویم» نوشت: نظام اکنون اگر به برجام باز گردد، آمریکا و کشورهای دیگر در برجام محدود نمی‌مانند اگر برجام را ترک کند باید سر میز مذاکره با کشورهایی بنشیند که آنها این بار خواهان سرعت در مذاکرات و پذیرش گسترش پرونده هسته‌یی به پرونده‌های دیگر هستند... فلذا باید گفت که در وضعیتی قرار داریم که یک تصمیم بزرگ گریز ناپذیر شده است».

در همین رابطه مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره جلوگیری و اخلال رژیم در فعالیت بازرسان آژانس در سایت‌های اتمی هشدار داد.

آسوشیتدپرس روز ۱۱آبان نوشت: «رافائل گروسی تلاش‌های آژانس را برای نظارت بر برنامهٔ اتمی (رژیم) ایران با پرواز از میان ابرهای متراکم مقایسه کرد و هشدار داد این وضعیت نمی‌تواند برای مدت طولانی ادامه یابد.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ماه فوریه تاکنون قادر به‌دسترسی به‌فیلم‌های نظارتی سایت‌های اتمی (رژیم) ایران یا مانیتورهای آنلاین غنی‌سازی و مهر و موم‌های الکترونیکی نبوده است.

رافائل گروسی در حاشیهٔ اجلاس گلاسگو به آسوشیتدپرس گفت: «در یک نقطه باید به‌این وضعیت پاسخ داد. در غیراین صورت، ما در سرزمینی بسیار نامعلوم قدم خواهیم گذاشت و امیدوارم که چنین نباشد».

وی افزود: «همراه با تغییر دولت (در ایران)، ما شاهد افزایش سطوح امنیتی سفت و سختی در اطراف تأسیسات آنها بودیم و این باعث شد که گاهی، لحظات سختی بر بازرسان ما بگذرد. ما با دقت بسیار در حال بررسی آن هستیم. من هرگز بازرسان خود را در معرض خطر قرار نمی‌دهم».

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/23de41f1-01d6-45a9-916a-39bcc4d93f21"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات