728 x 90

وحشت از ارائه آمار شهیدان آبان

آخوند روحانی در رابطه با اعلام رقم بیش از ۱۵۰۰شهید قیام که از سوی سازمان مجاهدین اعلام شد و بارها در کف خیابانهای ایران و ارگانهای معتبر جهانی تأیید گردید است، با غیظ و سراسیمگی گفت: «روزانه هی ۱۰۰نفر ۱۰۰نفر بردند بالا تا از ۱۰۰۰هم به‌هرحال عبور کرد. اینها که کاملاً نادرسته و ناصحیحه، این ارقام».

آخوند شیاد برای فرار از پاسخگویی، در اوج وقاحت با وارونه‌گویی، طلبکار مردم شد و گفت: «یک عده از اینهایی که کشته شدند از نیروهای خودی هستن، از نیروهای بسیج‌اند، از نیروهای انتظامی ما هستند».

روز ۱۸آذر پاسدار جنایتکار علی ربیعی در برابر همین پرسش گفته بود: «ما صادقانه و به تفکیک استانها و علت، آمار را اعلام می‌کنیم. اگر تابه‌حال هم صبر کردیم و اعلام نشده به‌دلیل درخواست شورای امنیت ملی است».

همین شکنجه‌گر دوباره در تاریخ ۵دی تحت فشار افکار عمومی ظاهر شد و گفت: «آمار قطعی جان‌باختگان به‌زودی اعلام می‌شود».

و حالا پس از ۳ماه فریبکاری و وعدهٔ «به‌زودی»، آخوند شیاد زیر فشار پرسش خبرنگار گفت: «این‌که چند نفر کشته شدند این آمار در اختیار پزشکی قانونی کشور است».

یک روز بعد، ۲۸بهمن، رئیس پزشکی قانونی در واکنش به ادعای آخوند شیاد، به‌صراحت گفت:

«همه اطلاعات در اختیار شورای عالی امنیت ملی است. تمام اطلاعات را در این رابطه می‌توانید از آقای وزیر کشور سؤال کنید».

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/2f06ce20-df09-47cd-a88d-3c2c62f37a66"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات