728 x 90

واکنش وحشت‌آلود سخنگوی وزارت‌خارجه رژیم از دیدار هیأت کنگره آمریکا با مریم رجوی

دیدار نمایندگان ارشد کنگره آمریکا با مریم رجوی
دیدار نمایندگان ارشد کنگره آمریکا با مریم رجوی

سخنگوی وزارت‌خارجه رژیم:

این اقدامی خصمانه و مداخله‌جویانه علیه نظام است

به دنبال دیدار و گفتگوی هیأت کنگره آمریکا متشکل از دینا روهرا باکر رئیس زیرکمیته اروپا – آسیا و قاضی تدپو  رئیس زیرکمیته تروریسم در مجلس نمایندگان با رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت و تأکید آنها بر حمایت از قیام مردم ایران و لزوم آزادی فوری زندانیان قیام، سخنگوی وزارت‌خارجه رژیم در پاسخ به سؤال ابلهانه خبرگزاری حکومتی دانشجو در خصوص این دیدار در آلبانی گفت: این اقدام را اقدامی مداخله‌جویانه و خصمانه علیه (نظام) و نهایتاً حمایت از تروریسم و پیروی از استانداردهای دوگانه میدانیم. به گفته وی این هم یکی از همان رفتارهایی است که آمریکا به‌خاطر آن حتماً در نزد جامعه و مردم ایران محکوم خواهد بود.

خبرگزاریهای حکومتی با درج موضعگیری غیظ آلود وزارت‌خارجه رژیم نوشتند: بهرام قاسمی سخنگوی وزارت‌خارجه در خصوص دیدار روهرا باکر عضو کنگره آمریکا(با مجاهدین)برای گفتگو در خصوص اغتشاشات اخیر در ایران و موضع جمهوری اسلامی در خصوص این قبیل دخالتها گفت در حقیقت این اقدام حمایت آشکار از تروریسم به‌رغم شعار‌های زیبای ضدتروریستی است که توسط آمریکایی‌ها بیان می‌شود.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4f100d67-2c65-4a82-9a2a-04b924feab08"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات