728 x 90

واکنش جوانان به دروغهای رئیسی؟

در حالی‌که طنین شعار مرگ بر رئیسی هنوز به گوش می‌رسد، جلاد بی‌حیا با پروریی گفت:

آخوند رئیسی:

جمعیت فراوانی بود زیادی بود خیلی با محبت برخورد کردنند آقای رئیسی امروز وضع بهتر شده

یک هموطن در دیالک خطاب به رئیسی:

هر روز تورم هر روز دارد قیمت‌ها بالا پایین می‌شود

رئیسی: یک کم صبر کنید اینها هم تنظیم می‌شود

هم‌وطن: از هفته پیش تا الآن مرغ ۳۵هزار تومان گران شد خیلی وحشتناک است جواب نخواهد داد

این هم پاشنهٔ آشیل و نقطهٔ مرگ جلاد:

آخوند رئیسی:

مثل همین که بسیار بسیار مردم هوشیارانه عمل کردنند در به بی‌توجه‌ای به خواست ضد انقلاب

تجمع اعتراضی مردم در نیشابور ـ ۲۴اردیبهشت ۱۴۰۱:

رئیسی رئیسی حیا کن مملکتو رها کن

تجمع اعتراضی مردم هفشجان ـ‌۲۴اردیبهشت ۱۴۰۱:

مرگ بر رئیسی / مرگ بر رئیسی / مرگ بر رئیسی

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4aca8d77-caed-4fd1-b188-272dabc14225"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات