728 x 90

واشنگتن پست: حزب‌الله بعد از انفجار نابود کننده بیروت با سخت‌ترین چالش مواجه است

انفجار بیروت
انفجار بیروت

واشنگتن پست روز ۲۵مرداد در گزارشی از انفجار بیروت نوشت: حزب‌الله بعد از انفجار نابود کنندهٔ بیروت با سخت‌ترین چالش مواجه است و نقش فراگیر این گروه در این کشور زیر سؤال قرار داده است. این حزب در کانون خشمی از جمله از طرف تعداد فزاینده‌ای از حامیان شیعی این گروه قرار گرفته که متوجه طبقه حاکم این کشور است.

هلال خاشان پروفسور علوم سیاسی در دانشگاه آمریکایی بیروت گفت: «حزب‌الله اکنون در تنگنا قرار گرفته و حلقهٔ محاصره بر آن تنگ‌تر می‌شود. آنها می‌دانند این فضا در لبنان به‌واقع حامی آنها نیست».