728 x 90

-

مجسمه‌ساز عراقی

-

مجسمه شهرزاد قصه‌گو
مجسمه شهرزاد قصه‌گو
محمد غنی حکمت، مجسمه‌ساز عراقی، بعد از جنگ کشور را ترک کرد، ولی دوباره به وطنش بازگشته است. او ۶۰سال است که در بغداد کار هنری می‌کند. محمد غنی حکمت برخی از زیباترین مجسمه‌های بغداد، شامل مجسمه «هزارو یک شب» را ساخته است. «شهرزاد قصه‌گو» در برابر «ملک شهریار» در ساحل رود دجله. او پس از 7سال دوباره به عراق بازگشته و سراغ آثار هنری خود می‌رود.
محمد غنی می‌گوید این دست در زمان جنگ ربوده شد. آن را بریدند و به سرقت بردند. او به شهری که عاشق آن بود، بازگشته است. او خاطرات روزهای بمباران را به یاد می‌آورد. مردم عراق مانند «سندباد» هرکجا بروند، در آرزوی بازگشت به وطن هستند و برخی نیز مانند محمد غنی بازمی‌گردند.