728 x 90

واشنگتن فری بیکن: تحریم‌ها اقتصاد رژیم ایران را فلج کرد

تحریم شرکتهای نفتی رژیم ایران - عکس از آرشیو
تحریم شرکتهای نفتی رژیم ایران - عکس از آرشیو

واشنگتن فری بیکن روز ۲۵فروردین بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول نوشت: رژیم ایران در سالهای پایانی دولت ترامپ تقریباً تمام ذخایر نقدی خود را سوزاند زیرا تحریم‌های شدید، اقتصاد کشور را فلج کرد و رژیم را به آستانه سقوط مالی رساند . اوضاع وخیم اقتصادی موجهای زیادی از اعتراضات دموکراتیک را ایجاد کرده است که تهدیدی برای کنار زدن آخوندهای حاکم است.