728 x 90

واردات ماسک‌های تاریخ مصرف گذشته از چین

ماسکهای وارداتی از چین
ماسکهای وارداتی از چین

روز یکشنبه ۲۰مهرماه، حمیدرضا رحمتی مدیر شرکت والا ایده‌سازان - تولیدکننده ماسک گفت: «وزارت بهداشت توضیح دهد پشت ماجرای واردات ماسکهای تاریخ مصرف گذشته از چین چه کسی است، ما که نیازی به واردات ماسک نداریم.

نتیجه این واردات، آمار امروز کروناست. ماسک‌های وارداتی اصلاً ایمنی ندارند. وزارت بهداشت باید ورود کند . چه کسی پشت این رانت است».