728 x 90

هیل، نشریه کنگره آمریکا: می‌خواهید به قربانیان شکنجه کمک کنید؟ رژیم ایران را زیر فشار قرار دهید

روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه - عکس از آرشیو
روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه - عکس از آرشیو

هیل نشریه کنگره آمریکا طی مقاله‌یی با عنوان «می‌خواهید به قربانیان شکنجه کمک کنید؟ ایران را زیر فشار قرار دهید» درباره روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه نوشت: ۲۶ژوئن روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه بود که در سالروز شروع کنوانسیون علیه شکنجه سازمان ملل گرامی داشته شد. برای بسیاری از ایرانیان زندانی، یک روز دیگر شکنجه توسط رژیم سرکوبگر کشورشان بود که هیچ‌گاه این کنوانسیون را امضا نکرده است. اگر دموکراسیهای آزاد می‌خواهند به‌گفته خود در مخالفت با شکنجه عمل کنند می‌توانند فشارهای اقتصادی و سیاسی بر تهران را برای پایان دادن به این اقدامات وحشیانه افزایش دهند.

 

هیل افزود: در عمل اتحادیه اروپا پول را فراتر از جان انسان‌ها انتخاب کرد. در سال ۲۰۱۵توافق هسته‌یی راه را برای شرکتهای اروپایی برای تجارت با ایران باز کرد.

اروپاییها و آمریکایی‌ها هنوز می‌توانند مسیر ننگ‌آور خود را تغییر دهند و اقدام بیشتری برای دفاع از قربانیان شکنجه در ایران بکنند.

اروپایی‌ها باید به اینس‌تکس پایان داده و با آمریکا برای گسترش و همخوانی لیست تحریم‌های حقوق‌بشری کار کنند.

 

نشریه کنگره آمریکا به مماشات اروپایی‌ها با رژیم ایران اشاره کرده و نوشت: هیچ میزان پول، بی‌عملی در برابر شکنجه را توجیه نمی‌کند. وقتی انسانهای بی‌گناه در تنهایی در حصر انفرادی در زندانهای ایران پر پر می‌شوند، آنهایی که دارای آزادی هستند باید نشان دهند که این افراد تنها نیستند و کمک برای آنها در راه است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/136602f7-dfc8-4e33-a49d-77c3fa4cefb3"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات