728 x 90

هنری کیسینجر: نمی‌توان با وجود سلاح هسته‌یی در دست ایران در خاورمیانه صلح داشت

هنری کیسینجر
هنری کیسینجر

هنری کیسینجر وزیر خارجه و مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا در سال ۲۰۱۷ درباره نقش رژیم ایران در خاورمیانه به رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد.  وی در مصاحبه با سایت اسپکتیتر شنبه ۱۱تیر نسبت به بن‌بست مذاکرت هسته‌یی اظهار نگرانی کرد و در پاسخ به این سؤال که آیا دولت بایدن در رابطه با مذاکرات هسته‌یی ایران خوب کار می‌کند، گفت:

من به‌شدت در مورد توافق هسته‌یی اولیه تردید داشتم. من فکر می‌کردم که راستی‌آزمایی وعده‌های ایران بسیار دشوار خواهد بود، و گفت و گوها واقعاً الگویی را ایجاد کردند که در آن توسعه هسته‌یی ممکن بود کمی کند، اما اجتناب‌ناپذیرتر شود. در نتیجه، کشورهای منطقه، به‌ویژه اسراییل دشمن اصلی ایران و هم‌چنین مصر و عربستان سعودی که آنها را رقبای اصلی می‌دانند به سوی واکنش‌هایی سوق داده می‌شوند که ممکن است وضعیت را بسیار انفجاری‌تر کند.

اکنون، مشکل مذاکرات هسته‌یی موجود این است که بازگشت به توافقی که از اول هم ناکافی بود تغییر آن در جهتی که ظاهراً برای دشمن قابل تحمل‌تر باشد، بسیار خطرناک است.

بنابراین تمام نگرانی‌هایی که در مورد توافق اولیه داشتم، اکنون هم باقی است. من هنوز مفاد توافق جدید را ندیده‌ام، اما واقعاً هیچ جایگزینی برای محو قدرت هسته‌یی ایران وجود ندارد. به هیچ‌وجه نمی‌توان با وجود سلاح هسته‌یی در دست ایران در خاورمیانه صلح داشت، زیرا قبل از این اتفاق، خطر حمله پیشگیرانه اسراییل زیاد است، زیرا اسراییل نمی‌تواند منتظر عوامل بازدارنده باشد. فقط می‌تواند تحمل یک ضربه به خودش را داشته باشد. این مشکل ذاتی این بحران است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8696911d-1c4c-432e-9827-f2e3a3079ac3"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات