728 x 90

هشدار رئیس اتاق بازرگانی رژیم در تهران نسبت به ابر تورم

مسعود خوانساری رئيس اتاق بازرگانی رژیم در تهران
مسعود خوانساری رئيس اتاق بازرگانی رژیم در تهران

رئیس اتاق بازرگانی رژیم در تهران اعتراف کرد: «با فقری که هر روز بیشتر می‌شود و اکنون ۶دهک جامعه زیر خط فقر قرار گرفته‌اند، نیاز به سرمایه گذاری خارجی داریم».

مسعود خوانساری افزود: «طبق اعلام بانک جهانی رشد اقتصادی در سال جاری منفی پنج و سه دهم و در پایان سال ۹۹ به منفی ۱۷ درصد می‌رسد بنابراین اقتصاد کشور کوچکتر می‌شود».

وی در ادامه گفت: «اکنون شاخص بورس ۳۶۹، سکه ۷برابر، دلارپنج و دو دهم برابر، مسکن سه و سه دهم برابر افزایش قیمت داشته‌اند... ضرورت دارد که به حجم نقدینگی و کسری بودجه توجه شود در غیر این صورت با ابر‌تورم مواجه می‌شویم». (روزنامه حکومتی همشهری ۳۱تیر)