728 x 90

هشدار انجمن بازیکنان جهانی نسبت به اعدام نوید افکاری

هشدار انجمن باز یکنان جهانی نسبت به اعدام نوید افکاری
هشدار انجمن باز یکنان جهانی نسبت به اعدام نوید افکاری

اتحادیه انجمن بازیکنان جهانی نسبت به اعدام نوید افکاری که در جریان قیام ۹۷ بازداشت شد، هشدار داد. در بیانیه‌این انجمن که ۸۵هزار ورزشکار را نمایندگی می‌کند آمده است: «در صورت اعدام نوید افکاری خواستار اخراج رژیم ایران از ورزش جهانی خواهد شد».

رندان شواب، مدیر این اتحادیه در این بیانیه گفت: «عمل وحشتناک اعدام یک ورزشکار را فقط می‌توان انکار ارزشهای انسانی دانست، این اقدام باید منجر به سلب شدن حق حکومت ایران برای عضویت در جامعه جهانی ورزش شود».

شواب از هیئت های ورزشی جهانی مانند کمیته بین المللی المپیک و فیفا خواست که از اهرم فشار خود برای فشار به ایران برای لغو مجازات اعدام نوید افکاری استفاده کنند.

خبرگزاری رویترز با مخابره این خبر افزود: «حکم اعدام نوید افکاری اعتراضات گسترده را برانگیخته است». (خبرگزاری رویترز: سه‌شنبه ۱۸شهریور)