728 x 90

هشتمین روز اعتصاب کارگران کشت و صنعت میان آب

اعتصاب کارگران کشت و صنعت میان آب
اعتصاب کارگران کشت و صنعت میان آب

کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر میان آب در شهرستان شوش، روز یکشنبه ۳بهمن‌ماه، با تداوم اعتراضات خود، فعالیت‌های شغلی را متوقف کرده و برای هشتمین روز متوالی اقدام به برگزاری تجمع کردند.

کارگران معترض با تجمع در محوطه این مجتمع و در دست داشتن نوشته‌هایی، در خصوص به کارگیری نیروهای روزمزد با دستمزد روزانه ۹۰هزار تومان بدون حق بیمه تأمین اجتماعی و هم‌چنین دخالت کارفرمایان در مسائل شخصی کارگران اعتراض کردند.

اعتصاب‌کنندگان هم‌چنان با سردادن شعارهایی، اعتراض خود را نسبت به وضعیت قراردادهای کاری، دستمزد پایین و نحوه مدیریت این مجتمع نشان داده و خواستار رسیدگی مسئولان به مطالبات شغلی و معیشتی خود شدند.

آنها با اشاره به این‌که شرکت کشت و صنعت میان آب به مدت ۵سال با کارگران، قراردادهای ساعتی بدون پرداخت مزایا منعقد کرده و امنیت شغلی و معیشتی کارگران به خطر افتاده است، خواستار پرداخت حقوق، مزایا و بیمه مطابق با قانون کار شدند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/0c5a0a10-502f-4701-a6d2-9a653b5da4b4"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات