728 x 90

هزینه هنگفت اتمی و فقر گسترده در ایران

برنامه بمب‌سازی اتمی برای خامنه‌ای بخش مهمی از استراتژی فرار از سرنگونی است. او صدها میلیارد دلار هزینه و ضررهای سنگین ناشی از این برنامه را به مردم ایران تحمیل کرده و از سفره‌های آنها دریغ کرده است. راستی چرا کرونا در ایران جان نزدیک به ۴۵۰هزار هموطن ما را گرفته است، در حالی که بسیاری از آنها قابل نجات دادن بودند؟چرا در کشور نفت و گاز و پتروشیمی، مردم میلیون میلیون از گرسنگی به‌خود می‌پیچند؟چرا باید هر روز شاهد اخبار دردناکی مثل خودسوزی یک مادر فقیر یا خودکشی یک کودک کار باشیم؟
این وقایع تلخ و فاجعه‌بار که هر روز جان و روان ما و مردم ما را به آتش می‌کشد، وقایع عصر گرسنگی و بیماری است که آخوندها بر سرنوشت مردم ایران حاکم کرده‌اند.
اما با همه این درد و رنج‌ها، اراده مردم و مقاومت ایران این است که دیکتاتوری مذهبی، را چه با اتمی، چه بی‌اتمی سرنگون کنند. و سرنگون خواهند کرد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات