728 x 90

هر لحظه با سنندج – تظاهرات و جنگ و گریز و بستن خیابان‌ها – ۱۱ آبان

تظاهرات و جنگ و گریز در سنندج
تظاهرات و جنگ و گریز در سنندج

در استمرار قیام در شهرهای میهن امروز چهارشنبه ۱۱آبان زنان و جوانان شورشگر و بی‌باک در سنندج به خیابان‌ها آمدند و با مزدوران سرکوبگر رژیم درگیر شدند و نگذاشتند آب خوش از گلوی رژیم در این شهر پایین برود و در نقاط مختلف با برافروختن آتش امنیت رژیم فرتوت ولایت را بهم زدند.

 

سنندج خیابان فردوسی - تظاهرات مردم سنندج با شعار مرگ بر دیکتاتور

سنندج - کارآموزی. صحنه‌های جنگ و گریز میان مردم و نیروهای سرکوبگر

سنندج - تظاهرات همراه با جنگ و گریز در خیابان‌ها در محله غفور با برافروختن آتش

سنندج - بستن خیابان‌ها برای سنگربندی با خالی کردن کمپرسی خاک

سنندج محله فیض آباد - تظاهرات مردم با برپایی آتش در خیابان‌ها

سنندج - تظاهرات و مسدود کردن خیابان‌ها توسط جوانان با شعارهای مرگ بر دیکتاتور

 

سنندج - اعتصاب و اعتراض بازاریان

سنندج - تظاهرات و جنگ و گریز مردم و جوانان شهر

سنندج - تظاهرات و جنگ و گریز مردم و جوانان شهر 

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f4e0cce9-d160-4731-9b94-69f17c27d29d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات