728 x 90

هراس کارگزاران حکومتی از شورشهای اجتماعی

مهدی آیتی عضو پیشین مجلس ارتجاع
مهدی آیتی عضو پیشین مجلس ارتجاع

مهدی آیتی عضو پیشین مجلس ارتجاع در روزنامه حکومتی آرمان۲۳فروردین گفت: ورشکستگی اقتصادی کشور را به زانو در خواهد آورد.

 

امروزه شاهد هستیم تمامی مشاغل مرتبط با صنعت گردشگری تعطیل شده‌اند و به‌دنبال آن اقتصاد بسیاری از فروشگاهها و مراکز تفریحی نیز با اختلال مواجه شده است و حمل‌و‌نقل نیز در همین راستا با رکود مواجه شده است. این زنجیره ادامه‌دار غالب مشاغل را تحت تاثیر قرار داده است به‌گونه‌یی که ممکن است این مشکلات اقتصادی در ادامه، منجر به شورشهای اجتماعی شود.