728 x 90

نیویورک تایمز: برای رژیم ایران تهدید اصلی از درون و از پایین جامعه یعنی مردم است

خامنه‌ای بر سر جنازه‌های بالگرد سرنگون شده
خامنه‌ای بر سر جنازه‌های بالگرد سرنگون شده

روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی درباره مرگ رئیسی نوشت: روز یکشنبه با مرگ ابراهیم رئیسی به همراه وزیر خارجه‌اش امیر عبداللهیان مواجه شدیم این به‌نظر می‌رسد که یک حادثه بوده است اما هر دلیلی هم که این سقوط داشته باشد، بیانگر ضعف رژیم است... حالا رژیم باید ظرف ۵۰روز انتخابات برگزار کند که تأکیدی بر عمق عدم محبوبیت این رژیم به‌دلیل شرکت پایین رأی‌دهندگان خواهد بود...

نیوریورک تایمز تأکید کرد برای رژیم ایران تهدید اصلی از درون و از پایین جامعه یعنی مردم است.

شاید فراموش کرده باشیم که قبل از این اعتراضات توده‌یی سال ۱۴۰۱ بر سر حقوق زنان، تظاهرات سال ۹۸ بر سر قیمت سوخت و تظاهرات‌های سال ۱۳۹۶ بر سر شرایط اقتصادی را داشتیم. هر چند رژیم در سرکوب مخالفت بطرق بسیار خشونت‌بار از خود تبحر نشان داده. اما افزایش این اعتراضات و تداوم آنها چیزی به ما می‌گوید. برای رهبران رژیم ایران، تهدیدات فزاینده‌یی وجود دارد (نیویورک تایمز اول خرداد).

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/0bf6eaad-aba9-4699-93cb-4d4d9affab81"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات