728 x 90

نیویورک تایمز: از تهران تا شیراز شعار مرگ بر خامنه‌ای

قیام  ایران
قیام ایران

نیویورک تایمز درباره تظاهرات مردم ایران علیه رژیم آخوندی قطع کامل اینترنت توسط رژیم ایران را یکی از جدی‌ترین تلاش‌های ظالمانه‌اش برای قطع کردن ایرانیان از یکدیگر و از بقیهٔ جهان دانست.

نیویورک تایمز نوشت:‌ طی ماه گذشته، رژیم ایران در کشورهای منطقه مانند لبنان و عراق که در آنها تظاهراتکنندگان خواستار پایان یافتن نفوذ گسترده رژیم ایران در امور کشورشان شده‌اند با واکنش شدید روبه‌رو بوده است. حالا، نیروهایی که کشور را اداره می‌کنند در خانه خودشان مورد چالش قرار گرفته‌اند...

نیویورک تایمز افزود:‌ در شهرها از تهران تا شیراز در جنوب، معترضان شعار دادند، “مرگ بر خامنه‌ای”.

برخی از تحلیلگران گفتند که رژیم ایران نمی‌تواند فشار را از همهٔ جهات تحمل کند و باید یا در مقابل مردم خودش یا در مقابل آمریکا برای مذاکرات جدید کوتاه بیاید.