728 x 90

چهلم حمیدرضا روحی شهید قیام در تهران با شعار «حمیدرضا نمرده سیدعلیه که مرده»

تهران مراسم چهلم حمیدرضا روحی شهید راه آزادی
تهران مراسم چهلم حمیدرضا روحی شهید راه آزادی

امروز پنجشنبه ۸دی ۱۴۰۱ مراسم بزرگداشت  چهلم  شهید قیام حمیدرضا روحی به‌رغم محدودیتهای رژیم  در بهشت زهرای تهران با حضور گسترده مردم برگزار شد. رژیم آخوندی اقدام به پرتاب گاز اشک آور به سمت مردم کرد

مراسم بزرگداشت  حمیدرضا روحی به درگیری با مزدوران رژیم کشیده شد. جمعیت زیادی از مردم در این مراسم شرکت کردند و شعار دادند:

  • قسم به خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان
  • حمیدرضا نمرده سیدعلی که مرده
  •  امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه
  • شعار کشته ندادیم که سازش کنیم رهبر قاتل را ستایش کنیم
  •  توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه

تهران - مراسم چهلم حمیدرضا روحی با شعار هر یه نفر کشته شه هزار نفر پشت شه، می‌کشم می‌کشم آنکه برادرم کشت -۸دی

 

تهران - چهلم شهید قیام حمیدرضا روحی - سنگربندی در خیابان‌های توسط مردم در بهشت زهرا با شعار امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه -۸دی

تهران - مراسم چهلم شهید قیام با شعار امسال میده کشته سپاه مرگ بر کل نظام و مرگ بر خامنه‌ای - ۸دی

تهران مراسم چهلم شهید قیام حمیدرضا روحی با شعار توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه ۸دی

تهران مراسم چهلم شهید قیام حمیدرضا روحی با شعار کشته ندادیم که سازش کنیم رهبر قاتل را ستایش کنیم ۸

تهران -مزار حميدرضا روحى بهشت زهرا شهید راه آزادی -  ۸دی

تهران - مراسم شهید راه آزادی حمید رضا روحی در بهشت زهرا با شعار مرگ بر دیکتاتور - ۸دی

تهران - مراسم شهید راه آزادی حميدرضا روحى بهشت زهرا و پرتاب گاز اشک آور توسط وحوش خامنه‌ای - ۸ دی

تهران - مزار حميدرضا روحى بهشت زهرا شهید راه آزادی - ۸دی

تهران - مراسم شهید راه آزادی حمید رضا روحی در بهشت زهرا با شعار حمیدرضا نمرده سیدعلی که مرده - ۸دی

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/6c3a1230-2208-47e3-950e-9253013a74f2"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات