728 x 90

نگرانی رئیس سازمان پدافند غیرعامل رژیم: آیا نمی‌توان فتوا داد و تکلیف تلگرام را مشخص کرد؟ در این شبکه حاکمیت ما کاملاً نقض می‌شود

پاسدار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل رژیم
پاسدار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل رژیم

پاسدار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل رژیم وحشت خود را از شبکه اجتماعی تلگرام نشان داد و با نگرانی گفت:‌ آیا نمی‌توان فتوا داد و تکلیف تلگرام را مشخص کرد؟  چه بسا با یک حکم حکومتی مثل تحریم تنباکو باید سراغ آن برویم.

وی که در جمع آخوندهای حوزه حق شناس سخنرانی می‌کرد گفت:‌ در جلسات مختلف نسبت به این موضوع موضعگیری کردیم و مورد خوشایند عده‌یی قرار نگرفت و گفتیم شبکه تلگرام اطلاعات ما را به دشمن فروخته است و این امر کاملاً در صحنه نشان داده شد و دیدیم که دشمن با اطلاعات عمل می‌کند.

 رئیس سازمان پدافند غیرعامل  رژیم افزود:‌  در شبکه‌های اجتماعی، تلگرام در کشور با ولنگاری، بی‌خیالی و فهم غلط، اطلاعات در اختیار تلگرام قرار دارد، در حالی که تلگرام قبلاً در روسیه سابقه داشته و از روسیه اخراج شده و آمریکایی‌ها در انگلستان و هلند به آن مکان اختصاص داده و برابر آمار، ۴۰میلیون از افراد ما را در اختیار خود قرار داده است که ۱۰۰درصد جمعیت فعال و زنده کشور را شامل می‌شود که بر روی داده‌های آنها کنترلی نداریم و اطلاعات آنها در دست ما نیست که می‌توان گفت در این شبکه حاکمیت ما کاملاً نقض می‌شود.

پاسدار جلالی گفت:‌ یک دولتی به شکل پیچیده با تمام این مستندات در شبکه‌های اجتماعی ایجاد می‌کند و این تصویر همان نظام سلطه است که می‌خواهد اداره مردم ما را در ابعاد سیاسی، اجتماعی، مذهبی، فرهنگی، شغلی و اداره سیاست و کنترل در دست بگیرد و در واقع دیگر ما دولتی نداریم، در واقع می‌توان گفت: زوال حکومتهای سنتی از طریق توسعه فناوری اطلاعات است، کل کنترل دولت را در اختیار سیستمی قرار می‌دهد که در اختیار خودش است.

 وی گفت:‌ اگر ازدواج زن مسلمان و مرد غیرمسلمان موجب تسلط بر مسلمان شده و حرام است تسلط شبکه‌یی به نام تلگرام،بر کل ذهن فکر مسلمانان حرام نیست؟ باید ماهیت آن را درست تشخیص داد و چه بسا با یک حکم حکومتی مثل تحریم تنباکو باید سراغ آن برویم،آیا نمی‌توان فتوا داد و تکلیف تلگرام مشخص کرد؟