728 x 90

نمکی وزیر بهداشت رژیم: روزی دهانم باز خواهد شد و خواهم گفت که چه کسانی قصور کردند

نمکی وزیر بهداشت رژیم و اپیدمی کرونا در ایران
نمکی وزیر بهداشت رژیم و اپیدمی کرونا در ایران

ایهاالناس بدانید

اگر روزی قرار باشد که عدم توفیق در مدیریت اپیدمی را

به حساب وزارت بهداشت بنویسند دهانم باز خواهد شد

و خواهم گفت که چه کسانی قصور کردند

نمکی وزیر بهداشت رژیم: «این اضطراب این نگرانی این تشویش خاطر که چه خواهد شد به کجا می‌رویم وقتی آمارهای استانها را هر شب دارم مطالعه می‌کنم واقعاً یکی از اضطراب‌های من این است که خدای نکرده به سیاه‌چاله‌ای بیفتیم که در آمدن از آن سیاه چاله کار بسیار صعب و دشواری است خب وقتی که من اواخر دیماه خبر حضور این ویروس را در کشور چین شنیدم اوایل بهمن‌ماه و گفتم حواسمان را جمع کنیم یکی از پیچیده‌ترین موجودات حالا از هر کجا آمده من خیلی کالبد شکافی آمد و رفت آن را نمی‌کنم برای این‌که مشکلی را از ما حل نمی‌کند بجز این‌که بیک سیاه‌چاله نزاع سیاسی بین‌المللی بیافتیم که کار ما نیست و فعلاً هم به نفع ما نیست. (تلویزیون شبکه خبر رژیم ۲۹مهر۹۹)

نمکی وزیر بهداشت رژیم: «چند وقت است که ما التماس می‌کنیم. کدام یک از این پروازهای ما هنوز منطبق بر پروتکل است. من دیشب آمدم ولی (نامفهوم) از این مردم خجالت می‌کشم. ما نوشتیم در تهران آقا این داخل شهر منبع عفونت و توسعه ویروس است که امروز هم به شما می‌گویم با (نامفهوم) که ویروس پیدا کرده قدرت سرایت آن شده ۱۰برابر. گفتم آقا تا آخر اردیبهشت اتوبوس این‌قدر اضافه می‌شود یک مورد هم نشد. یعنی من و همکارانم فقط باید ته این رودخانه جنازه و زخمی جمع کنیم. خب اینجوری که نمی‌شود اپیدمی جمع کرد. این بال شکسته ما اگر ترمیم نکنند اپیدمی توی این مملکت جمع شدنی نیست، ما ته رودخانه هی جنازه و زخمی جمع خواهیم کرد. بعد از مدت دیگر پرسنل من خواهند برید، خواهند ماند؟

من وزیر بهداشت نمی‌توانم به تنهایی این قضایا را جمع کنم یا ایهاالناس بدانید. بدانید من به تنهایی نمی‌توانم اپیدمی جمع کنم.

نه یک روز نه دو روز، من آمار دارم تعداد زیادی از اینها رفتند در خانه‌های افراد در شمال استان شما پذیرایی می‌شوند تا بتوانند از مرز خارج بشوند، من دارم آمارش را. من چیزهای دیگر هم دارم که صلاح نمی‌دانم رو کنم. ولی اگر روزی قرار باشد که عدم توفیق در مدیریت اپیدمی را به حساب وزارت بهداشت بنویسند دهانم باز خواهد شد و خواهم گفت که چه کسانی قصور کردند». (تلگرام خبر فوری رژیم ۲۹مهر۹۹)