728 x 90

نمای روز – دغدغه رئیسی و ضرب‌آهنگ قابلمه‌های خالی؟

آیا جواب فشار سنگین بحران معیشت بر مردم، داشتن دغدغه است؟

آخوند رئیسی تلویزیون شبکه۱- ۲۶مهر

-دغدغه روزانه بنده هست

- واقعاً شما روزانه دنبال می‌کنید؟

- من روزانه دنبال می‌کنم! ساعتی دنبال می‌کنم! اصلاً من رصد می‌کنم!وضعیت قیمتها

این هم نتیجه دغدغه آخوند رئیسی

تلویزیون شبکه افق ۲۷مهر:

آقای دولت آقای وزیر، آقای وکیل، آقای معاون اول هم‌چنان گرانی داریم هم‌چنان

اقلام اساسی داره به مردم فشار می‌آورد امیدواریم دولت سیزدهم وعده‌هایش را بتواند عملیاتی کند

به راستی این وضعیت محصول چیست؟

 

مصطفی آقامیرسلیم نماینده تهران:

هفتاد درصد از قاچاق فقط متعلق به یکی از بنادر است لذا نتیجه این فساد نهادینه شدن صدمه به تولید داخلی و ورشکستگی بسیاری از کارخانه‌ها و بیکاری هموطنان است.

بابایی کارنامی نماینده مجلس ارتجاع ۲۸مهر:

چرا با رانتهای وزرات نفت برخورد نمی‌شود چرا با فساد به‌طور ریشه‌ای برخورد نمی‌شود

شریعتی نماینده مجلس ارتجاع:

ما روزانه ۶هزار تن LPG (گاز مایع) توزیع می‌کنیم فقط دو هزار تن را می‌دانند به کجا می‌رسد

تلویزیون حکومتی ـ ۲۷مهر
آخوند امامی: به‌طور متوسط هر ایرانی ارزش پولش ۵۰هزار تومان روزانه دارد کاسته میشه نه هر خانواده هر ایرانی و این فاجعه است در آستانه یک تورم بزرگ دوباره ما قرار داریم

این وضعیت بحرانی که ناشی از فساد و چپاول است راه به کجا می‌برد؟

حسین راغفر کارشناس رژیم درباره این وضعیت می‌گوید:

قطعا دوباره شاهد تکرار اتفاقات دیماه ۹۶ و آبان ۹۸ خواهیم بود چرا که پیامدهای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی برای جامعه پذیرفتنی نیست

مصطفی آقامیرسلیم نماینده مجلس رژیم ۲۷مهر:
لذا باید مراقب باشیم که خیلی زود، دیر نشود

روزنامه حکومتی آرمان هم ۲۸مهر هشدار می‌دهد:

اگر وضع به همین منوال پیش برود ا‌ین‌بار با گرسنگان و پابرهنگان و ضرب‌ آهنگ قابلمه‌های خالی چه خواهید کرد؟

 

وصل آزاده – کرمان

ما باید حق‌مان را از این پست فطرهای پس بگیریم می‌دانیم که اینها دارند نفس های آخرشان را می‌کشند

بدون شک ما با همرا ه با شما سرنگونی را محقق می‌کنیم آرامش را به کشور عزیز مان بر می گردانیم به امید فردای بهتر با خواهر مریم عزیز درود بر مجاهدین خلق

 

 

 

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a6d2c431-50d9-49e0-a4e4-c1ce671c46ad"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات