728 x 90

نمای روز – این همه هشدار و وحشت؛ چرا؟

علت این همه هشدار و ابراز وحشت از آنچه زیر پوست جامعه می‌گذرد چیست؟

محسن برهانی هیأت علمی دانشگاه تهران ۳۱شهریور:

سکوت یک جامعه برای یک حاکمیت شاید در ظاهر ولی در زیر پوست حرکت می‌کند زیر پوست که حرکت کند یک‌مرتبه این دمل می‌شکافه.

روزنامه حکومتی آرمان هم این‌طور به شکافته شدن این دمل هشدار می‌دهد و می‌نویسد: اگر ملتها به نقطه‌ای برسند که چیزی برای از دست دادن نداشته باشند چنین ملتهایی غیرقابل پیش‌بینی می‌شوند!

آخوند علی ماندگاری شبکه ۳:

دشمنان دست به دست هم دادند می‌خواهند این نظام را این امت را این ولایت را بزنند.

ولایتی که پاسدار قالیباف این طور برایش نگران است

پاسدار قالیباف ـ ۲۰مهر:

همین امروز شما هر حرفی که از ان بوی مکتب انقلاب! مکتب امام باشد آنها چگونه بر آن می‌تازند چگونه بر اون حمله می‌کنند.

به راستی حمله کنندگان به نظام و امام ملعون چه کسانی هستند؟

محمد حسن اصغری:

امروز ما با لشکر انبوه چند میلیون نفری جوانان بیکار در کشور مواجه هستیم این بزرگترین تهدید برای کشورمان قلمداد بشود.

 

آخوند امیر قلی جعفری در نمایش جمعه در شهر کرد:

در این دریای متلاطمی که از حوادث در اطراف کشور ما داره روی می‌دهد عنصر امنیت او نهم امنیت پایدار در زمان ما حرف اول را میزنه.

 

پاسدار قالیباف ۲۰مهر:

دشمنان ما به طرق مختلف وارد کارزار با ما هستند.

آخوند ماندگاری ۱۹مهر:

چرا بعضی‌ها ترسیدند؟ مسئولانی که ترسیدند دارند اختلاس می‌کنند می‌خواهند فرار بکنند.

 

این وحشت و فرار بیانگر شرایط عینی آماده و در شرف انفجار جامعه‌یی است که در مسیر رویارویی نهایی با نظام سرکوب و غارت ولایت فقیه قرار دارد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/2b65db25-1dfe-493d-9bfb-cd875bf63426"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات