728 x 90

نمای روز ـ ویروس در نمایش‌های جمعه ۱۳تیر

آخوندهای حکومتی از ۳نوع ویروس در نمایش جمعه نالیدند.

آخوند احمد طیبی در نمایش جمعه آستانه اشرفیه گفت: «مسئولان و مردم نباید ویروس کرونا را تمام‌شده فرض کرده و رعایت پروتکل‌های بهداشتی را سست انجام دهند».

در کرج آخوند حسینی همدانی گفت: «حمله مجدد ویروس کرونا با استفاده از اصل غفلت و ساده‌انگاری مردم، موجب شد که قسمت زیادی از امور جامعه مختل و تعطیل شود».

با این حال آخوند صدیقی در تهران وقیحانه بر حضور مردم در نمایش جمعه تأکید کرد: «تأکید بر این است که نماز جمعه به هیچ قیمتی ترک نشود این تریبون نماز جمعه بلندگوی زمان است بلندگوی ولی‌فقیه است».

در این نمایش، ویروس بعدی که موجب فوران خشم و نفرت عمومی شده توسط آخوند محمدعلی آل هاشم در نمایش تبریز مطرح گردید: «فساد اقتصادی مانند ویروس خطرناک است... قطع دست مفسدان مهم‌تر از فساد».

آخوند محمدباقر محمدی هم در نمایش جمعه ساری هراس‌آلود گفت: «دستهای آلوده به کرونا را با شستن می‌توان تمیز کرد ولی دستهای آلوده به فساد را باید قطع کرد».

اما آخوند نصیر حسینی، سخنگوی خامنه‌ای در یاسوج که خوب می‌داند سر اصلی فساد کجاست، با اشاره به تهدیدهای امنیتی این کار برای نظام گفت: «مبارزه با فساد در کشور به‌گونه‌یی نباشد که فکر شود در کشور همه مسئولان و کل دست‌اندرکاران اجرایی فاسد هستند این تصور خطر‌آفرین است».

در این میان صدای ویروس سومی که خیمهٔ ولایت را نشانه رفته هم شنیده شد.

آخوند صدیقی - نمایش جمعه تهران: «خدا ریشه این ویروس را بکند و این مملکت را از این نگرانی بیرون بیاورد و جهان اسلام بدون این ویروس و بدون ویروس نفاق».

این صدای شکستن استخوانهای نظام و ارکان ولایت است که در چنبره بحران فساد درونی، تنگنای کرونا و آتش مقاومت و مردم به خود می‌پیچد.