728 x 90

نمای روز ـ وحشت خامنه‌ای از شمشیر خشم مظلومان

وحشت از جرقه و قیام، تمام اندام و پیکر ولایت را فراگرفته و موضوع امنیت به حرف اول و آخر نظام تبدیل شده است.

آخوند رئیسی ۲تیر: «ما در مسائل امنیتی با هیچکس تعارف نداریم نسبت به امنیت نظام... موضوع برای ما بسیار مهم است».

رحمانی فضلی ۳تیر: «در شرایط کنونی به‌ویژه با حمله‌ها و هجمه‌ها و اقداماتی که دشمنان ما بر علیه ما دارند و بگونه‌ای عمل می‌کنند که از همه ظرفیتها برای بهم زدن این وحدت و این انسجام و نهایتاً به تنش کشیدن و ایجاد بحران کردن در داخل است روی این موضوع خیلی کار می‌کنند».

هر چه از قیام آبان فاصله می‌گیریم، ریزش و لرزش و سراسیمگی پاسداران بیشتر می‌شود.

مجلس آخوندی - اردشیر مطهری ۳تیر: «خب محصول کار چی شد؟ آتش‌سوزی خسارت کشتار خوب اینها چی بود؟ اینها محصول بی‌تدبیری آقای وزیر کشور بود و دولت بود من بنظرم آقای وزیر کشور را باید برد تو دادگاه و محاکمه بشود در این قصه مگه ما شوخی داریم تو امنیت کشور؟؟؟... آقای وزیر کشور آب تو دلش تکان نخورد این همه آمار کشته ما داشتیم».

البته همین وزیر کشور با حکم خامنه‌ای چنان کشتاری انجام داد که شرح و توضیح آن در ظرفیت جلسه علنی نیست.

رحمانی فضلی: «یک جلسه غیرعلنی بگذارند من بیایم اینجا توضیح بدهم تا بدانند چه هست».

آخوند رئیسی ۲تیر: «اغتشاش را به هیچ عنوان نباید اجازه بدهیم».

از خامنه‌ای و رئیسی تا سایر مزدوران در هراس و وحشت به‌سر می‌برند. هراس از شمشیر خشم خدا بر پیکر تمام ظالمان که تا روز سرنگونی ادامه دارد.

مجلس ارتجاع ـ فاطمه مقصودی ۳تیر: «من پیرزن‌ها و پیرمردها شهرم مظلوم را دیده‌ام و در چروک پیشانیشان نقشه شمشیر خشم خدا را بر علیه همه‌مان مشاهده کرده‌ام».

بله! وحشت خامنه‌ای از شمشیر خشم خدا است که از آستین جوانان و ارتش گرسنگان بیرون می‌آید.