728 x 90

نمای روز ـ خامنه‌ای و هراس از پتانسیل جوانان شورشی

بلندگوهای عمومی که در چنگ کانون‌های شورشی است هر روزه شعارهای مرگ بر خامنه‌ای، درود بر رجوی را در هر کوچه و بازار پخش می‌کنند. هشدارهای خامنه‌ای چیست؟

خامنه‌ای ـ ۲۸بهمن۱۴۰۰:

من به جوانهای عزیزمان سفارشم این هست که امروز ببینند دشمن در چه خطی حرکت می‌کند.

یک هم‌وطن ـ بهمن۱۴۰۰:

این ملعون نباید در کتاب درسی بچه‌ها باشد.

مرگ بر دیکتاتور مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر خمینی، این لجن‌زاده‌ها نباید تو مملکت ما باشند. این آشغالها این هم پیغام ما به خامنه‌ای الدنگ

خامنه‌ای ـ ۲۸بهمن۱۴۰۰:

دشمن چه چیزی را هدف گرفته

 

سنگ زدن بچه‌های کوچک دبستانی

خامنه‌ای ـ ۲۸بهمن۱۴۰۰:

آنطور که بنده اوضاع را مشاهده می‌کنم دشمن افکار عمومی را هدف گرفته فکر جوانها را هدف گرفته.

یک هم‌وطن ـ بهمن۱۴۰۰:

اعتراض هم که می‌کنی می‌گویند همین که هست

لعنت بهت خمینی خامنه‌ای خدا لعنت کند به‌زودی سرنگون می شوی مطمئن باش

 

آخوند احمد حسینی با دادن گرای دقیق دشمن اصلی‌اش در وحشت از کانون‌های شورشی گفت:

به‌طور کلی ایران را دارند رصد می‌کنند؛ از دل اینها اختلافات را بیرون می‌کشند.

این جنگ نرمی است که امروز آن مرحله بهره‌برداری را سامان می‌دهد.

فردیس کرج ـ شب جمعه۲۲بهمن:

صدای مریم رجوی: حرف مردم ایران و رأی آنها، سرنگونی رژیم آخوندیست

صدای مسعود رجوی: خلق قهرمان ایران بند از بند رژیم شما

خامنه‌ای ـ ۲۸بهمن۱۴۰۰:

اگر جرأت می‌کردند به امام هم اهانت می‌کردند و منتهی خوب جرأت نمی‌کنند.

یک هم‌وطن: لعنت بر خمینی لعنت بر خامنه‌ای ما تمام عکسهای این ملعون را از صفحه اول کتابها می‌کنیم مرگ بر خامنه‌ای - مرگ بر خمینی

 

خامنه‌ای از همین می‌ترسد که در ادامه سوزاندن نمادهای شیطان از کتابهای درسی و دیوارهای شهر جنایتکاران به سزای اعمال ننگین‌شان برسند.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/0ef4c7f2-d419-44e4-9647-d83cfafa843d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات