728 x 90

نمای روز ـ اتحاد جوانان و گسترش قیام خوزستان

در حالی که قیام خوزستان هر روز اوج تازه‌یی می‌گیرد، آخوند شیاد ضمن اعتراف به بن‌بست و غارت و ناتوانی نظام گفت:

آخوند روحانی ـ ۲مرداد۱۴۰۰:

آب سدها را نمی‌توانیم به اندازه کافی رهاسازی بکنیم. ممکن است برای پایان شهریور و اوایل مهرماه مردم دچار مشکل بشوند

از نظر کارگزار خامنه‌ای تشنگی مردم و نابودی کشاورزی و دامداری، موضوع مهمی نیست و نباید بزرگش کرد

آخوند دژکام در نمایش جمعه شیراز ـ اول مرداد۱۴۰۰:

دشمنان نظام جمهوری اسلامی خیلی دارند تلاش می‌کنند که یک فضای ملتهبی این روزها درست کنند و هر بهانه‌یی را می‌خواهند بگیرند بزرگش کنند

جوانان شورشگر تبریز ـ ۲مرداد۱۴۰۰:

بی‌شرف ـ بی‌شرف ـ بی‌شرف ـ بی‌شرف ـ بی‌شرف ـ بی‌شرف

یک روزنامه حکومتی ضمن اشاره به خشم و جسارت جوانان شورشگر نوشت:

آرمان – ۲مرداد۱۴۰۰: چنان کارد به استخوان‌شان رسیده که بی‌واهمه و بی‌پروا و بی‌توجه به اخطار و هشدار پلیس و یگان ویژه، خیابان‌ها را در تصرف خود درآورده‌اند

این نمادی از هم‌دلی و اتحاد مردمی‌ست که بی‌واهمه می‌ایستند و خانهٔ ظلم را نابود می‌کنند

جوانان شورشگر تبریز ـ ۲مرداد۱۴۰۰:

آذربایجان، عرب فارس اتحاد اتحاد

آخوند دژکام در نمایش جمعه شیراز ـ اول مرداد۱۴۰۰:

یا باید بزنیم اینها را سر جای خودشان بنشانیم یا این است که نابودمان می‌خواهند بکنند

گسترش قیام خوزستان به اصفهان و ماهشهر و تهران و تبریز، نشانهٔ طلیعهٔ پیروزی و نابود استبداد است. آری! شورشگران پیروزی می‌سازند

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c35aa132-2bd6-40e9-b106-3f845f108b02"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات