728 x 90

نمای روز ـ آخرین مختصات نظام از زبان خامنه‌ای

با گسترش روزافزون بحرانهای داخلی و بن‌بست همه‌جانبهٔ نظام، خامنه‌ای ناگزیر به صحنه آمد و مختصات واقعی نظامش را به نمایش گذاشت. نظامی که قوانینش فرو ریخته و لغزش و ریزش نزدیکانش به اوج رسیده است.

خامنه‌ای ـ ۱۲اردیبهشت

خطای بزرگی است که از مسئول جمهوری اسلامی، از مسئولان جمهوری اسلامی این خطا سر بزند.

بعضی اوقات هم حرفهایی از بعضی صادر می‌شود که نشان‌دهنده این است که قانون اساسی را کانه قبول ندارند

باید کاری کنند که ریزشها نزدیک به صفر بشود

او در وحشت از آثار ناباوری خودیها و مخالفت علنی با مرز سرخ‌های نظامش گفت

خامنه‌ای ـ ۱۲اردیبهشت

نباید ما جوری حرف بزنیم که معنایش این است که سیاست‌های کشور را باور نداریم و قبول نداریم

نفرت سراسری مردم و تحریم قاطع نمایش انتخابات از دیگر موضوعات وحشت و آشفتگی خامنه‌ای بود

خامنه‌ای ـ ۱۲اردیبهشت

نباید مردم را دلسرد کرد از انتخابات

هیچ چیز دیگری جای انتخابات را برای کشور و استحکام پایه‌های اقتدار کشور نمی‌گیرد

اما ترس و کابوس اصلی خامنه‌ای چیزی نیست جز وحشت از آتش خشم مردم و جوانان شورشگر.

خامنه‌ای ـ ۱۲اردیبهشت

گاهی هم مثل سال۸۸ اغتشاش راه می‌اندازند، اغتشاش ایجاد کردنها جرم است

در کمتر زمانی، جوانها و نوجوانهای ما این‌طور مورد تهدید و تهاجم فکری و اخلاقی قرار داشتند

امروز از سوی بیگانگان از سوی دشمنان، از سوی منحرفین، این تهاجم وجود دارد

بیکاری بستر فساد است حتی بستر انحرافات امنیتی است

 

بله! این است مختصات واقعی نظامی که مسئولانش جنایتکار، سپاهیانش وحشت زده، انتخاباتش تحریم و مردمش شعله‌ور و آمادهٔ قیامند

 

یک هم‌وطن از تهران:

خامنه‌ای مطمئن باش تو با این کارهایت نمی‌توانی از سرنگونی فرار کنی ما سرنگونت می‌کنیم سال۱۴۰۰ سرنگونی صد در صد

یک هم‌وطن از مشهد:

مرگ بر خامنه‌ای دجال

یک هم‌وطن از بوکان:

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی رأی ما سرنگونی آری به جمهوری دمکراتیک