728 x 90

نمای روز ـ اگر به‌موقع اقدام نکنیم، فرصت جبران نخواهیم داشت!

گسترش روزافزون نفرت عمومی و شرایط انفجاری جامعه، سرکردگان و کارگزاران نظام را در وحشت و کابوس سرنگونی فرو برده است.

غلامرضا مرحبا، عضو مجلس ارتجاع از آستارا ۲۹تیر ۹۹: «اگر به‌موقع اقدام نکنیم، فرصت جبران هم نخواهیم داشت. امروز دشمنان قسم خورده ملت ایران از اطراف و اکناف جهان گردهم آمدند و تمام توانشان را برای نابودی ما به‌کار گرفتند.

آخوند آل هاشم در نمایش جمعه تبریز ۲۷تیر ۹۹: «جوانان عزیز هوشیار باشید امروز دشمن می‌خواهد شما را به هر نحوی شده به کف خیابان بکشاند امروز دشمن تلاش می‌کند شبانه‌روز تلاش می‌کند جوانان ما را مردم ما را به خیابان‌ها بکشانند».

هراس از شورش جوانان و خیزش ارتش گرسنگان، محدود به لایه‌های نزدیک خامنه‌ای نیست، تمام اندام و ارکان نظام را فراگرفته است.

حسینعلی شهریاری، عضو مجلس ارتجاع از زاهدان ۲۹تیر ۹۹: «دولت اگر کاری نکند به‌خاطر فقر، گرسنگی و فشار محرومین، مردم روزی خواهند ریخت ما را از مجلس و دولتمردان را از دولت بیرون خواهند کرد خیلی زمان نمی‌برد چرا چشم و گوش تان را بستید و توجه نمی‌کنید»!

آخوند خامنه‌ای: «خب در این شرایط تکلیف ما چیست؟ در مقابل دشمن، همه با هم دست به دست هم می‌دهیم».

روزنامه حکومتی ستاره صبح در وحشت از واکنش جوانان به سرکوب و احکام قضاییه جلادان نوشت: «اگر چه زمینه‌های اعتراضها و نارضایتی‌ها به‌دلیل برخی بی‌تدبیریها وجود دارد، اما اعمال خشونت می‌تواند جرقه‌ای برای شعله‌ور شدن و برافروخته شدن خشم مردم ناراضی باشد و کار از دست همه خارج شود».

آخوند آل هاشم در نمایش جمعه تبریز ۲۷تیر ۹۹: «جوانان هوشیار باشید مواظب باشید دشمن از جوانی شما از احساسات و عواطف شما از احساسات جوانی شما می‌خواهد سوءاستفاده کند هوشیار باشید».

به آخوندهای وحشت‌زده و پاسداران جنایتکار باید گفت جوانان شورشگر و مردم به‌جان آمده عزم جزم کرده‌اند به‌سرعت ریشه فساد و جنایت و تباهی را بسوزانند. شورشگران پیروزی می‌سازند.