728 x 90

نمای روز ـ آخرین تلاش‌های خامنه‌ای برای بقای نظام

نمای روز ـ آخرین تلاش‌های خامنه‌ای برای بقای نظام

بعد از روشدن دست روحانی و خامنه‌ای در بازگشایی مشاغل که منجر به‌قتل هزاران بیگناه شد، آخوند شیاد تلاش کرد باز هم با فریبکاری واقعیت را حاشا کند.

آخوند روحانی ۲۳تیر ۹۹: «حالا چرا یک‌مرتبه شدت گرفت در بعضی از جاها؟ علت چی بود؟ علت این بود که ما گفتیم کسب و کار باز بشود؟ ادارات باز بشود؟ این جوابش حتماً غلط است»!

محمدرضا محبوب‌فر ضمن اعتراف به ۲۰میلیون مبتلا به کرونا در کشور گفت: «دولت به‌دلیل برداشتن محدودیتها و عادی جلوه دادن شرایط مقصر وضعیت کنونی است و اگر بخواهد همین حالا بیماری را کنترل کند، لازم است حدود یک ماه کشور را تعطیل کند» (روزنامه حکومتی ستاره صبح ۲۴تیر ۹۹).

اخبار رژیم - رحمانی فضلی ۲۰خرداد ۹۹: «اگر ما فقط به موضوع سلامت واقعاً بخواهیم توجه کنیم نباید این بازگشایی‌ها انجام بشود».

به‌گواه خودی‌های نظام، خامنه‌ای و روحانی هرگز دغدغه‌ای جز بقا و امنیت نداشتند.

  • مجری: الآن به‌نظر شما و در عمل چه چیزی در اولویت است؟
  • حسین علایی: به‌نظر من هنوز بقا و امنیت اولویت ماست.

خامنه‌ای: «کسانی با تحریک دشمنان -چه در سال۷۸، چه در سال۸۸ چه در سالهای بعد- یک حرکتی انجام دادند که برای نظام مضر بود. آن‌که توانست بیاید وسط میدان و دشمن را مأیوس کند مردم بودند. ظرفیّت از این بالاتر»؟

به همین خاطر در شرایطی که مردم نان و سرپناه ندارند، تجهیزات ضدشورش و ابزار سرکوب می‌سازند.

یک شهروند: «فکر کنم یک خبرهای هست که از این ماشینها دارند تولید می‌کنند... اوضاع این مملکت به این خرابی آن وقت ببین دارند چه درست می‌کنند... این پنجمین ماشین است من می‌بینم دارد رد می‌شود».

این تلاش‌های آخر دجالی ا‌ست که در شعله‌های طغیان و قیام دود خواهد شد.