728 x 90

نمای روز ـ آتش کهکشان در نمایش‌های جمعه

خامنه‌ای می‌خواست با کمک کرونا، ویروس مرگ و گرانی بکارد و خزان یأس و دلمردگی درو کند اما با شنیدن صدای شور و طنین شورش در کهکشان، فرو ریخت.

آخوند شاهرخی در نمایش جمعه خرم‌آباد ـ ‌۳مرداد ۹۹: «اینان با تشکیل یکانهای سایبری برنامه‌ریزی می‌کنن. در مقابل این اقدامات منافقین باید سواد رسانه‌یی و دیجیتالی رو یاد گرفت».

محمدرضا ناصری در جمعه‌بازار یزد ـ ۳مرداد ۹۹: «اینها در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی اذهان عمومی به‌ویژه جوانان ما را بمباران کرده‌اند».

آخوند احمد طیبی در جمعه‌بازار آستانه اشرفیه ـ ۳مرداد ۹۹: «منافقین به‌دنبال آشوب در کشور بوده و مردم را به شورش دعوت می‌کنند».

آخوند عالی در نمایش جمعه تبریز - ۳مرداد ۹۹: «جریان نفاق خطرناک‌ترین جریانه».

محمد یعقوبی در جمعه‌بازار نطنز ـ ۳مرداد ۹۹: «مردم بدانید ۲هزار نفر از منافقان در حال فضاسازی در فضای مجازی هستند و هر روز ۳۰هزار مطلب علیه نظام منتشر می‌کنند».

آخوند مهدوی در نمایش جمعه اصفهان ـ ۳مرداد ۹۹: «دشمن امروزه جنگ رسانه داره با ما این شوخی نیست... دنبال نارضایتی اجتماعی هستن تا بلکه بتونن یه عده‌یی رو بیارن کف خیابان».

حسن دهشیری در جمعه‌بازار اردستان ـ ۳مرداد ۹۹: «امروزه منافقین به‌دنبال جنگ نظامی نیستند بلکه به‌دنبال جنگ سایبری و رسانه‌یی هستند. جوانان ما باید مراقب باشند و فریب اخبار کذب را نخورند».

وحشت آخوندهای خامنه‌ای نه از جنگ سایبری که از آتش قیامی ا‌ست که دودمان‌شان را می‌سوزاند.

آخوند احمد خاتمی در جمعه‌بازار تهران ـ ۳مرداد ۹۹: «هیچ‌کی با اعتراض مخالف نیست اما اعتراض کجا، اغتشاش کجا؟ بانک آتش زدن کجا»؟

آخوند محمد بارانی، آخوند جمعه‌بازار مهدی‌شهر ۳مرداد ۹۹ با یادآوری کابوس عملیات فروغ جاویدان هراس‌آلود گفت: «تنگه مرصاد در روزگار کنونی ما نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شود، باید با چنگ و دندان از نظام اسلامی ایران دفاع کرد».

آخوند عالی در نمایش جمعه تبریز - ۳مرداد ۹۹: «ورود به اسلام‌آباد، از اسلام‌آباد به کرمانشاه، کرمانشاه به همدان، همدان به قزوین و از قزوین وارد تهران. ». . .

این باران تغییر و امید در دل جوانان و کابوس سرنگونی در اندام نظام است که با خروش جوانان اوج می‌گیرد.