728 x 90

نماینده پارلمان سوئد: از اعدام نوید افکاری شوکه شدم، قلب من با خانواده نوید افکاری است

پارلمان سوئد
پارلمان سوئد

جیت گوتلند JytteGuteland، نماینده پارلمان سوئد روز یکشنبه ۲۳شهریور در واکنش به اعدام نوید افکاری قهرمان شورشگر گفت: من هنوز بابت این وحشیگری و شنیدن اخبار آن شوکه هستم، اما بیشتر به این نتیجه رسیدم که برای حقوق‌بشر بجنگم! قلب من با خانواده نوید افکاری و کل مردم ایران است!