728 x 90

نقش نهادهای سرکوبگر رژیم در فاجعه فرو نشست زمین

فرونشست زمین
فرونشست زمین

فرو نشست زمین به‌دلیل سیاست‌های ضدمردمی این رژیم، تبدیل به یک بحران فاجعه‌بار شده است.

مهرداد مال عزیزی کارشناس حوزه شهری در گفتگو با خبرگزاری حکومتی رکنا گفت: «متأسفانه در پایتخت، عدم مدیریت منابع آب زیرزمینی در دهه‌های گذشته باعث شده است تا شاهد فرو نشست زمین به‌صورت بحران‌زا باشیم به‌طوریکه هر روز به‌وقوع می‌پیوندد».

این کارشناس حکومتی در ادامه به نقش نهادهای سرکوبگر در به‌وجود آمدن این فاجعه اشاره کرد و افزود: «سکونت‌گاه‌های غربی و شرقی تهران که روزبه‌روز نیز به تعداد آنها اضافه می‌شود در اختیار نهادهای نظامی است و این نهادهای نظامی توجهی به استعلامات محیط‌زیستی و نقاط بحران نمی‌دهند. فلذا توسعه تهران از سمت شرق و غرب غیرمجاز بوده که خطرات جبران‌ناپذیری را خواهد داشت».

شایان ذکر است که فرو نشست زمین بیش از ۲میلی‌متر فاجعه است و متأسفانه به‌دلیل سیاست‌های ضدمردمی رژیم اکنون شاهد سالانه ۳۶سانتیمتر فرو نشست زمین در تهران هستیم.(سایت حکومتی رکنا ۲۷دی)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/faee53f0-c744-4d82-a14e-cc9bc7def092"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات