728 x 90

نفت صادراتی خامنه‌ای در آستانه توقف

روز شنبه ۹شهریور ۹۸رویترز خبر داد تولید نفت ایران به کمترین میزان طی ۳۳سال اخیر رسیده است.

این خبرگزاری گفت: « ایران حداکثر ۳۰۰هزار بشکه نفت مازاد برای صادرات دارد.

گزارش رویترز حاکی است: در ماه اوت جاری (مرداد و شهریور خورشیدی) تولید روزانه نفت ایران به دو میلیون و یکصد هزار بشکه کاهش یافت، این رقم نسبت به ماه قبل، ۵۰هزار بشکه کمتر است و نسبت به دوران پیش از بازگشت تحریم‌های نفتی نیز حدود ۱.۷میلیون بشکه افت کرده است.

اکنون چین تنها مشتری علنی نفت رژیم است، رژیم حتی از تحویل نفت کشتی سرگردانش به سوریه نیز عاجز است.

رویترز افزود: «آمارهای گمرک چین نشان می‌دهد این کشور از ابتدای ماه مه تا آخر ژوئیه، به‌طور متوسط روزانه ۲۳۳هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده است.

ایران بر اساس قراردادهایی که با دو شرکت چینی «سی ان پی سی» و «ساینوپک» دارد، در ازای توسعه میادین نفتی خود در سال‌های گذشته، به جای پول نقد، نفت به آنها تحویل می‌دهد».

مصرف داخلی نفت خام ایران حدود ۱.۸میلیون بشکه در روز است و تولید ۲.۱میلیون بشکه در ماه جاری نشان می‌دهد ایران حداکثر ۳۰۰هزار بشکه نفت مازاد برای صادرات دارد.

ظاهراًتا بسته شدن کامل شیر نفت صادراتی آخوندها راهی باقی نمانده است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات