728 x 90

نظام ورشکسته!

عده‌ای از غارت‌شدگان مؤسسه کاسپین وابسته به سپاه پاسداران، با تجمع در مقابل هیأت تسویه دست به اعتراض زدند. در همین زمان غارت‌شدگان مسکن مهر قرچک با تجمع اعتراضی در برابر دادگستری قرچک، اقدام به مسدود کردن خیابان کردند.

همچنین بخش دیگری از مردم و فروشندگانی که به‌علت قطع گوشی‌ها و بسته شدن کدهای رجیستری به‌نحو دیگری غارت شدند در پاساژ علاءالدین دست به اعتصاب و تجمع زدند.

این‌ها همه غارت‌شدگانی هستند که روز سه‌شنبه ۱۶مهر دولت غارتگر را به چالش کشیدند.

در این میان غارت‌شدگان بندرعباس با ابتکار جدیدی پرده از کلاه‌برداری امام‌جمعه و نماینده خامنه‌ای در بندرعباس برداشتند.

تجمع مالباختگان مجتمع نور: «این مال بندرعباسه که امام‌جمعه‌اش آقای نعیم آبادی گفته به حسابش مردم پول بریزن پولها رو زده به جیبش و رفته ما هم اینو بزرگ کردیم میخوایم نشون بدیم».

غارت‌شدگان این‌بار با نشان‌ دادن فساد بازوی خامنه‌ای در بندرعباس تمامیت نظام ورشکسته را به چالش کشیده و تأکید کردند که ندای هر ایرانی مبارزه با فسا است. فساد و غارتی که از بیت ولی‌فقیه آغاز شده و تا تمامی سران و نمایندگانش جریان دارد.

«ببینید، ندای هر ایرانی، مبارزه با فساد است! اینم حساب آقاس که ورداشته ریخته تو حساب خودش و رفته. نماینده ولی‌فقیه کسی که با امام زمان در ارتباطه»!