728 x 90

نصب تصاویر مسعود رجوی و مریم رجوی در شهرهای میهن توسط کانون‌های شورشی - آذرماه ۹۸

فعالیت کانونهای شورشی در شهرهای میهن - آذرماه ۹۸
فعالیت کانونهای شورشی در شهرهای میهن - آذرماه ۹۸

کانون‌های شورشی و هواداران مجاهدین خلق در میهن اسیر، آذرماه را با فعالیت‌های گسترده و مضاعف نسبت به قبل شروع کردند و کوچه و خیابانهای میهنمان را صحنه نبرد آزادیبخش خود کرده‌اند و به دشمن غافلگیر شده از قیام آبان ماه این پیام را می‌دهند که تا زمانیکه حتی یک کانون شورشی باشد این قیام نه خاموش شده و نه سر بازایستادن دارد و هر روز شتابی دیگر می‌گیرد و قیام بعدی بسا عظیم‌تر و گسترده‌تر خواهد بود. هم‌چنین این پیام را می‌دهد که تا سرنگونی این رژیم فریب و ریا، راهی نمانده و وای بر آنانکه بخواهند در مقابل این خلق برخاسته بایستند و از دژخیم حمایت کنند. پیام دیگر این است که کانون‌های شورشی و مردم ایران همان‌گونه که ولایت سفیانی خامنه‌ای را نفی می‌کنند با فعالیت‌های تبلیغی خود آنچه را که خواستارند را در هر گذر به نمایش می‌گذارند.

 

تهران-کانون شورشی ۹۸۷

نصب بنرهای مسعود و مریم رجوی در پل عابر پیاده اتوبان امام علی ۹ آذر ۹۸

تهران- کانون شورشی۵۲۵

نصب بنر در اتوبان باقری با شعار: درود بر رجوی، ما بیشماریم ۸ آذر ۹۸

تهران - کانون شورشی ۳۲۰

توزیع تراکتهای رهبر مقاومت مسعود رجوی در خیابان‌ها و روی ماشینها با شعار: لرزه‌های سرنگونی سرتاپای استبداد دینی را در می‌نوردد -۶ آذر ۹۸

 

کرمان-خیابان شریعتی-کانون شورشی۶۷۶

نصب بنر بزرگ مسعود رجوی رهبر مقاومت در خیابان شریعتی با شعار: براستی جوانان شورشگر برایتان جهنمی ساختند-۸ آذر ۹۸

 

تبریز -کانون شورشی۶۱۳

نصب بنر مسعود رجوی رهبر مقاومت با شعار: مرگ بر خامنه‌ای،روحانی درود بر رجوی-۶ آذر ۹۸

 

همدان -کانون شورشی۲۱۹

نصب بنر مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت با شعار: این قیامی است متعلق به تمام مردم اسیر و آزادی خواه ایران -۸ آذر ۹۸

 

خرم‌آباد - کانون شورشی ۱۲۲

نصب بنر نوشتاری با شعار: مسعود رجوی: شعله‌های بیشتری در انتظارند و قیام برای آزادی شعله می‌کشد -۶ آذر ۹۸

 

ارومیه- کانون شورشی ۶۶۶

نصب بنر  برگرفته از سخنان مسعود رجوی با شعار: مسعود رجوی: شیخ چاره‌ای جز سرکوب ندارد اما گور خود کند به‌دست خود -۶ آذر ۹۸

 

شیراز

شعارنویسی توسط هواداران مجاهدین بر روی دیوارها با شعار: مسعود رجوی: جوانان شورشگر برایتان جهنمی ساختند- ۸ آذر ۹۸